a

b_300_0_16777215_00_images_stories_tim_zg.jpeg

Превентивни механизам – тим Заштитника грађана за мониторинг установа у којима се налазе лица лишена слободе, реализовао је редовну контролну посету Окружном затвору и Полицијској управи у Суботици.

Милош Јанковић, заменик Заштитника грађана за права лица лишених слободе, руководио је тимом Заштитника грађана, у чијем раду су, поред  запослених у институцији Заштитника грађана, учествовали и чланови Савета Заштитника грађана за права лица лишених слободе, доц. др Владимир Јовић, психијатар и доц. др Ђорђе Алемпијевић, специјалиста судске медицине - форензичар.

Посета је реализована у четири фазе. У заводу су обављени индивидуални разговори са његовим управником, начелницима служби и осуђеним и притвореним лицима. Такође, извршен је комплетан обилазак завода.

Током контролне посете закључено је да се Окружни затвор у Суботици налази, као и већина окружних затвора у Србији, у самом центру града, односно, на изузетно неповољној локацији. Овакав положај онемогућава ширење капацитета и реконструкцију затвора и доводи до пренасељености, кључног узрочника одступања од законитост поступања према лицима лишеним слободе.

Поред завода за извршење кривичних санкција Министарства правде, тим Заштитника грађана обавио је посету и Полицијској управи у Суботици ради провере извршавања процедуре полицијског задржавања до 48 сати, као и ефикасности и коректности рада службе за издавање биометријских докумената (личне карте, пасоши).

Mониторинг тим Заштитника грађана ће на основу прикупљених информација утврдити релевантно чињенично стање и о томе сачинити извештај, који ће бити основ за доношење препоруке у циљу отклањања уочених неправилности.