a

Решавање убистава и покушаја убистава новинара, заштита и подршка истраживачком новинарству, стварање услова за фер утакмицу на локалном, регионалном и националном медијском тржишту и заштита економских и социјалних права новинара од највећег су значаја за слободу медија у Републици Србији.

Републички Заштитник грађана (омбудсман) Саша Јанковић жели да честита Међународни дан слободе медија свим медијским посленицима, и истакне да једино слободни медији гарантују остваривање Уставом утврђеног права грађана на благовремено, потпуно и објективно информисање.

Поред органа јавне власти, и сами медији имају одговорност према својој слободи и грађанима. Новинарска етика захтева да се истина или легитимна права оних о којима се извештава не жртвују зарад тиража или гледаности. Новинарска удружења допринеће слободи медија ако се њихови етички одбори додатно учврсте као места на којима се најбоље и најбрже прави разлика између слободе и, не тако ретке, злоупотребе моћи јавне речи.

Заштитник грађана се нада и да ће Уставни суд Републике Србије ускоро одлучити о његовом предлогу за оцену уставности појединих одредаба српског медијског закона. Тај предлог Заштитник грађана поднео је на иницијативу новинарских удружења и у складу са оценама стручне јавности.