a

Заменица Заштитника грађана проф др Зорица Мршевић oдржала je предавање на тему „Политичка партиципација жена, питање квота“ студентима на катедри Студије рода на Правном факултету Универзитета у Београду.

Она је истакла да квоте у изборном систему представљају мере компензације због постојања структуралне историјске дискриминациије ради повећања учешћа жена у представничким телима и процесима доношења политичких одлука, које се примењује у скоро стотину земаља свих континената. Она је, такође, нагласила да увођење ефикасних квота система представља помак у вођењу јавне политике друштвене равноправности, од једнакости могућности до једнакости резултата

У дискусији са студентима је истакнуто да од повећаног учествовања жена у процесима доношења одлука очекује увођење суштинских промена у политичким приоритетама ради потпунијег представљања интересе целог становништва.

Студенти су исказали посебно интересовање за проблеме који су уочени код примене квота система, попут, појаве манипулације жена од стране партијских лидера, зашто 30% кандидаткиња на кандидационим листама доводи до мањег процената номинованих жена, да ли изостаје подршка политичких партија, због чега се јавља неповољно медијско представљање жена на јавној сцени, која су очекивања женског покрета од политичарки и изабраних представница и да ли су превелика и неоправдана, итд.