a

b_300_0_16777215_00_images_stories_tan373482_f.jpeg

Заштитник грађана Саша Јанковић представио је данас Одбору Скупштине Србије за правосуђе и управу Редован годишњи извештај Заштитника грађана за 2009. годину, оценивши да однос администрације према грађанима није задовољавајући и да реформа државне управе није дала очекиване ефекте јер та област није деполитизована.

Говорећи о стању у затворима Јанковић је истакао да у Србији не постоји тортура у затворима, али да има појединачних случајева неправилне примене силе. Посебно је указао на потребу побољшања здравствене заштите затвореника, као и бољу сарадњу затвора са установама социјалне заштите. Одбор за правосуђе и управу бави се пословима од значаја за рад управе и правосуђа, укључујући и права лица лишених слободе.

Републички омбудсман је рекао да се трећина примедби грађана који се обраћају омбудсману односи на притужбе на спорост суђења и дуго трајање судских процеса, а да ће се ефекти реформе у правосуђу тек показати. Он је препоручио да се реформа држване управе обави плански на основу анализе стања и да се ради на јачању унутрашње контроле државне управе.

Заштитник грађана је представио само одговарајуће делове годишњег извештаја.