a


Поштовање права грађана од стране администрације и њен однос према грађанима и њиховим правима уопште, не може се оценити задовољавајућим и поред доприноса (растућег) који институција Заштитника грађана, и не само она, даје вршењем контроле рада органа управе и превентивним активностима, истакнуто је у годишњем извештају Заштитника грађана.

Целокупан текст Извештаја, који је достављен Народној скупштини Републике Србије 15. марта 2010. године, можете преузети у изворном облику.