a

alt

У Новом Саду су представљени Амандмани на Кодексе понашања и брошура за превенцију родно засноване дискриминације.  Представљајући Амандмане на Кодексе понашања функционера и запослених у локалним самоуправама на данашњој конференцији за новинаре у Новом Саду, заменица Заштитника грађана РС за родну равноправност и права особа са инвалидитетом др Зорица Мршевић истакла је да су у поменутим кодексима недостајале и опште антидискриминационе клаузуле. Амандмани дају практичне препоруке за ефикаснији рад локалних функционера и запослених како би својим радом локалне самоуправе промовисале недискриминаторни третман свих грађана и грађанки без разлике. У Србији релативно мали број општина има уопште кодексе понашања функционера и запослених, те ће стога Заштитник грађана и Покрајински омбудсман у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина радити на томе да се кодекси са недискриминишућим клаузулама уведу и поштују и на локалном новоу. 

На прес конференцији Покрајинског омбудсмана и Заштитника грађана РС поред амандмана представњена је и промотивна брошура „Родно равноправне/равноправни – Заштитите своја права“. Заменица Покрајинског омбудсмана за равноправност полова, Даница Тодоров, навела је да је број представки омбудсманима на тему дискриминације на основу рода, односно пола, још увек много мањи од стварног броја случајева ове врсте у свакодневном животу. Представљена брошура требало би грађанке и грађане да подстакне да отвореније указују на случајеве родно засноване дискриминације.

Амадмани и брошура представљени овом приликом резултати су пројекта „Родна равноправност у пракси локалних омбудсмана” који уз подршку Развојног фонда Уједињених Нација за жене (УНИФЕМ-а) заједнички реализиују Заштитник грађана РС и Покрајински омбудсман у сарадњи са општинским и градским заштитницима грађана са територије целе Србије. Саветница за родна питања УНИФЕМ-а, Бирна Тораринсдотир, истакла је изузетан значај овог пројекта у превенцији кршења начела родне равноправности од стране органа државне управе на свим нивоима.