a

Честитамо женама Србије 8. март, Међународни дан жена, поштујући традицију обележавања тог дана која има корене у вековима дугој борби жена да учествују у друштву равноправно са мушкарцима. Подсећајући се на економска, политичка и друштвена достигнућа жена, револуционарки, реформаторки и визионарки, које су се избориле за та права које жене данас уживају, знамо да дуга прича о обичним женама које су мењале историју има наставак и у нашем времену.

Активисткиње се и данас боре за радна права жена и социјалну правду, против дискриминације на радном месту, неправедних услова рада, ниске цене рада, феминизације беде.

Придружујемо им се јер знамo да је много жена међу онима које без своје кривице остају без пуног износа пензије или здравственог осигурања јер је послодавац прекршио законом утврђену обавезу уплаћивања доприноса и поновљено подсећамо да је неопходно да држава заштити елементарну правичност и санкцонише такво понашање. Уједно апелујемо да ни једна област рада у Србији више не сме да буде недоступна женама, јер је потпуно неприхваљиво даље одржавање таквих дискриминативних пракси што је још увек случај са онемогућавањем квалификованих жена пилота да раде свој посао.

Данас је и дан акција за женска људска права када активисткиње апелују на државу да се супротстави и санкционише насиље над женама.

Придружујемо им се подсећањем да је неопходно да држава, путем синергичног, координираног институционалног деловања превентивним и репресивним мерама, много енергичније реагује на породично насиље и да адекватно санкционише учиниоце тих кривичних дела.