a

Заштитник грађана Саша Јанковић, повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности Родољуб Шабић, председник Савета Државне ревизорске институције Радослав Сретеновић, председник Одбора Агенције за борбу против корупције проф. др Чедомир Чупић и директор Управе за јавне набавке Предраг Јовановић одржали су редовни састанак независних и других државних органа, институција и тела задужених за контролу и надзор рада органа власти и заштиту права грађана.

  • Републички омбудсман, повереник, председник савета ДРИ, председник Одбора Агенције за борбу против корупције и директор Управе за јавне набавке позвали су Агенцију за борбу против корупције да у контроли поднетих имовинских карата која ће уследити, прво провери независне државне органе и челнике других контролних институција.
  • Учесници састанка оценили су да је потребно обезбедити да се за сваког државног функционера зна укупан износ свих прихода које он или она добијају из буџета по било ком основу, а не само износ „плате“, која често није ни половина укупних примања.
  • Челници независних контролних органа и тела истакли су жаљење што је, одбијањем амандмана које је Народној скупштини поднео Заштитник грађана, пропуштена још једна шанса да се пружи потпуна и квалитетна заштита особама које надлежним органима и јавности пруже информације о корупцији, незаконитостима и другим неправилностима у јавном сектору (тзв. инсајдери). Они су истовремено изразили очекивање да ће првом идућом приликом у Народној скупштини та заштита бити озакоњена.
  • Јовановић, Чупић, Сретеновић, Шабић и Јанковић оценили су и да, поред још увек неуспостављених просторних услова за нормалан рад независних контролних органа и тела, ниске плате и лоши услови рада за највећи део запослених у њиховим стручним службама престављају сметњу за постизање пуног ефекта који би својим радом ови органи и институције требали и могли постићи. Стручну службу Заштитника грађана, још увек непопуњену, током протеклих годину дана напустило је 25% запослених, који су отишли на мање захтевна и боље плаћена радна места.

 Састанак независних и других контролних државних органа, институција и тела одржан је у привременим просторијама Заштитника грађана.