a

alt

Заштитник грађана Републике Србије Саша Јанковић и повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности Родољуб Шабић информисали су студенте постдипломце на београдском Факултету политичких наука о надлежностима, контролним овлашћењима и механизмима својих институција у домену сектора безбедности у Србији.

Републички омбудсман Саша Јанковић је истакао да његова институција има право на увид у рад служби безбедности (полиције или војске), како би утврдила да ли је дошло до повреде права грађана, загарантованих Уставом и законима. Такође је подсетио да је недавно извршио превентивну контролну посету Безбедносно-информативној агенцији (БИА) са циљем сагледавања законитости и правилности рада у овој организацији, као и давања препорука ради  унапређивања рада и заштите права грађана.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности Родољуб Шабић је нагласио да је Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја најлибералнији закон, али да проблем представља често непоштовање овог закона од стране државних органа и јавних предузећа.

Студенти су посебно били заинтересовани за област безбедносне провере грађана, на шта је омбудсман одговорио да је овај сегмент најсивљи у поштовању права грађана у Србији.

Предавање је организовао Центар за цивилно-војне односе, а модерирао Мирослав Хаџић, председник УО Центра.