a

fizikalnaterapija.jpg

Представници Удружења оболелих од мултипле склерозе информисали су на данашњем састанку заменицу Заштитника грађана др Зорицу Мршевић о потребама које оболели од мултипле склерозе (МС), као посебна група особа са инвалидитетом, имају у Србији. На састанку су представљени доминатни проблеми са којима се сусрећу оболели од МС, попут кратког радног века. одбаченост од околине, још увек непостојање медицинске тереапије и изгледа за излечење. Карактеристика ове болести је и да жене двоструко чешће обољевају од мушкараца, која на социјалном плану проузрокује и учесталост развода здравог супружника од оболеле.

Представници Удружења су нагласили бројне активности које спроводе ради  обезбеђивања различитих сервиса њеним члановима, попут, психосоцијалне помоћи, физикалне терапије и пружање помоћи најугроженијим у решавању егистенцијалних проблема. Суштина предузетих активности је у подршци оболелима, као и њиховом што ефикаснијем укључивању у свакодневни живот.

Заменица Заштитника грађана је посетила и Друштво/Савез мултипле склерозе где су је чланови информисали о сличним проблемима њиховог чланства, као и постојању веома изражене потребе за правним саветовалиштем. Друштво/Савез је,  такође, представило своја издања, часопис и разне стручне и популарне публикације у којима информишу и сензибилишу ширу и ужу околину особе оболеле од МС, о социјалним, медицинским и терапеутским аспектима те болести.