a

b_300_0_16777215_00_images_stories_okrugli_sto_monitoring_ustanova_nova.jpeg

Заштитник грађана, у сарадњи са представницима грчког и холандског омбудсмана, организоваo је округли сто под називом „Мониторинг установа у којима су смештена лица лишених слободе – искуства и будући изазови“. Реализација округлог стола је једна од активности које се спроводе у оквиру Тwinning пројекта „Подршка јачању институције Заштитника грађана 2009-2011“.

У уводном обраћању Милоша Јанковића, заменика заштитника грађана за заштиту права лица лишених слободе, представљени су резултати мониторинга Заштитника грађана у установама затвореног типа у Србији, у којима се налазе лица лишена слободе.
Критички се осврнувши на смештајне услове у установама затвореног типа, Јанковић је посебно указао на проблем пренасељености затвора, прихијатријских установа и установа за смештај лица са инвалидитетом.

Као пример, навео је да у Србији тренутно има око 11.000 затвореника, готово двоструко више него пет година раније. Пренасељеност затвора непосредно утиче на безбедност и појаву доминације неформалних група унутар установа. Изнео је став  да би решење проблема пренасељености између осталог требало тражити и у изградњи неопходних смештајних капацитета.

Анализирајући резултате услова живота лица лишених слободе, који су добијени током контролних посета Заштитника грађана  затворима у Србији, Милош Јанковић је констатовао бројне недостатке у смештају, хигијени и исхрани. Посебно је указао на неадекватну здравствену заштиту и навео да Казнено-поправни завод "Забела" са 1 300 осуђеника, има само  једног лекара.

Према оцени Јанковића, ефикаснија примена алтернативних санкција била би од непроцењивог значаја за заштиту права и слобода грађана и у одређеној мери би  утицала на смањење пренасељености затвора.

Василис Каридис, заменик  грчког омбудсмана и Иван Шелих, заменик  словеначког омбудсмана, представили су резултате мониторинга установа за смештај лица лишених слобода у својим земљама. Округлом столу је присуствовао велики број домаћих експерата, представника републичких министарстава.