a

b_300_0_16777215_00_images_stories_bia.jpeg

Заштитник грађана Саша Јанковић окончао је данас, разговором са директором Безбедносно информативне агенције Сашом Вукадиновићем, прву контролну посету БИА.

Заштитник грађана жели да изрази задовољство због прелиминарних резултата посете и чињенице да су руководство и запослени у Агенцији у потпуности поштовали законску обавезу сарадње са Заштитником грађана и пружили све потребне информације и податке, као и омогућили непосредан увид у документацију.

Извештај о спроведеној контроли са препорукама за унапређење рада Заштитник грађана ће у најкраћем року доставити БИА, али и Народној скупштини, и о њему обавестити јавност.
Заштитник грађана контролисао је поштовање права грађана при обављању послова из делокруга агенције и у том циљу разговарао са руководством и запосленима у агенцији и вршио увид у документацију и унутрашња акта БИА.