a

Поводом распрострањених штрајкова и протеста радника, заштитник грађана Саша Јанковић жели да саопшти следеће:

Односи између послодаваца и радника прецизирају се међусобним уговорима, али држава у том односу штити елементарну правичност и гарантује социјалну и здравствену сигурност и дужна је да ту своју обавезу испуни.

Послодавци који не уплаћују доприносе за обавезно пензијско и здравствено осигурање најдиректније крше закон и обавеза је надлежних државних органа, а не радника, да такве појаве откривају и санкционишу.

Посебно је неправично и недопустиво када се приватне империје и менаџерске каријере граде на закидању обавезних здравствених и социјалних фондова и туђем бесплатном раду. Не сме бити „заштићених“, којима држава толерише избегавање обавеза према јавним фондовима, поготово док се другима изричу казне за много мање пореске прекршаје.

Заштитник грађана охрабрен је сарадњом са Инспекцијом рада при Министарству рада и социјалне политике, која је ефикасно спровела надзор појединих послодаваца чији радници штрајкују и најавила хитно предузимање свих законских мера у надлежности инспекције.

Републички омбудсман је са министарком Дианом Драгутиновић недавно разговарао о потреби већег ангажовања Пореске управе при Министарству финансија и других надлежних државних органа у откривању и санкционисању послодаваца који дугују вишемилионске износе обавезним јавним фондовима.

Заштитник грађана сматра неправичним важеће законско решење по коме држава штету која настаје због тога што поједини послодавци крше закон и не врше обавезне уплате у обавезне фондове здравственог и социјалног осигурања, сваљује на раднике. Они, без своје кривице, остају без пуног износа пензије или здравственог осигурања ако послодавац прекрши законом утврђену обавезу и то која постоји не према радницима, већ према јавном фонду који је успоставила држава.

Поводом конкретног случаја штрајка у земунској фабрици „Навип“, током кога је управа одлучила да штрајкачима ускрати могућност да се хране док штрајк траје, и које је управо због тога посетио, Заштитник грађана изражава задовољство што је, после синоћње посете и јавног апела, управа  фабрике „Навип“ одустала од те неприхватљиве мере.

Истовремено, Заштитник грађана апелује на све послодавце и раднике који имају међусобно нерешене односе, да своја права и интересе штите у законом прописаним оквирима и на законом дозвољене начине, онако како сматрају да ће их најлакше и најбоље остварити, али никад не заборављајући начела човечности, морала и људске одговорности према себи и другима.