a

alt

Повећање броја омбудсмана у јединицама локалне самоуправе је неопходно, пре свега ради успешније контроле рада државних службеника, изјавио је заштитник грађана Саша Јанковић на јавној расправи о проактивном укључивању грађана у контролу рада државне управе, коју је организовао Европски покрет у Србији и организација Правници за људска права.

Јанковић је нагласио да Заштитник грађана може својим предлозима да утиче на бољи рад органа власти и да то на централном нивоу за сада умерено добро функционише. На локалном нивоу, међутим, има одличних резултата, али и случајева где локални заштитници грађана изузетно тешко остварују своју улогу, због отпора локалне власти да се подвргне независној контроли. Однос извршне власти према омбудсману, посебно прихватање оцена и спровођење препорука те институције, одличан је и широко прихваћен показатељ одговорности и демократичности власти на сваком нивоу.

На јавној расправи су представљени резултати пројекта „Имам право да знам“, који је Европски покрет у Србији спровео у сарадњи са Правницима за демократију и уз подршку Националне задужбине за демократију. Методологија истраживања  пројекта обухватила је мониторинг рада институција локалних власти и носилаца јавних функција у 18 локалних самоуправа у Србији и информације о примени Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, Закона о спречавању сукоба интереса, Закона о јавним набавкама, Закона о Заштитнику грађана и Закона о локалној самоуправи.