a

alt

Заштитник грађана Саша Јанковић, са сарадницима, примио је известиоце Мониторинг комитета Парламентарне скупштине Савета Европе Давита Харутинијана и Андреаса Гроса и том приликом представио досадашњи рад, резултате и предстојеће изазове институције републичког омбудсмана.

Заштитник грађана је нагласио да институција осим примања притужби, уз сарадњу врхунских стручњака, врши и мониторинг у јавним установама ради унапређења права грађана. Такође, Народној скупштини подноси и предлоге закона, амандмане и законске иницијативе. Омбудсман је гостима скренуо пажњу на изузетну сарадњу са невладиним организацијама и локалним омбудсманима, као и на значај подршке међународних организација Заштитнику грађана.

Дајући кратак пресек стања људских права у Србији, Јанковић је рекао да се још увек недовољно остварују и штите права посебно осетљивих група – особа са инвалидитетом, деце, жена, припадника националних мањина, особа лишених слободе. Заштитнику грађана стиже велики број притужби због изостанка делотворне заштите и остваривања социјалних права, права из радног односа, права на суђење у разумном року, права на мирно уживање имовине, права на поштовање достојанства од стране администрације и њен одговоран рад.