a

Поводом притужбе коју је добио од  Друштва судија Србије, Заштитник грађана тражи и позива судске управе свих судова на територији Републике да изабране и бивше судије и запослене без одлагања пријаве здравственом и другим фондовима обавезног осигурања, како би се избегли већ уочени проблеми у остваривању њихових гарантованих права.

Заштитник грађана је са директорком Фонда здравственог осигурања Светланом Вукајловић договорио да ће фонд све пријаве хитно процесуирати и издавати маркице за здравствене књижице.

О уоченом проблему републички омбудсман је разговарао и са председницом Врховног касационог суда и Високог савета судства Натом Месарoвић, која такође инсистира на испуњавању законских обавеза према садашњим и бившим судијама и запосленима у судовима.

Истовремено, Заштитник грађана подсећа да је подношење одговарајуће пријаве обавезним фондовима о свакој промени у статусу запосленог законска обавеза не само судске администрације, већ сваког послодавца, за чије је непоштовање предвиђена новчана казна и дисциплинска одговорност.

Друштво судија Србије упутило је притужбу Заштитнику грађана због чињенице да је више чланова те струковне организације морало да плати здравствене услуге иако су оне обухваћене обавезним здравственим осигурањем.