a

b_300_0_16777215_00_images_stories_cups-1.jpeg

Судство у Србији је, упркос великим очекивањима од промена, суочено са чињеницом да су се у протеклих девет година променили само председници судова. Све остало je исто: кадрови, пословни простор, опрема, ограничени износ материјалних средстава који се издваја за правосуђе, констатовано је на данашњем округлом столу у београдском Медија центру, који је организовао Центар за унапређење правних студија (ЦУПС) под називом “Прaвосуђе без права – криза и обнова судства”.

Последице неуспешне реформе била би катастрофална и за судије и за грађане, упозорио је заштитник грађана Саша Јанковић и истакао да је управо суштина реформи у обезбеђивању бржег и бољег остваривања права на фер и правично суђење. Такође је указао на чињеницу да су образложења за одлуку о избору или неизбору морале добити све судије, зато што је то кључно за остваривање њихових права. По његовим речима реформа је неопходна, и то не само брза, већ и коренита.

Судови нису успели да се еманципују и постану самостални, Уместо да штите једнакост грађана пред законом, судови и тужилаштво су се свела на испоставе носилаца политичке моћи. Судство у Србији, као и читав правосудни систем морају проћи радикалан преображај да би доживели стручну, моралну и персоналну обнову, сложили су се уводничари округлог стола, проф. др Владимир Водинелић, директор ЦУПС-а, проф. др Зоран Ивошевић, бивши судија Врховног суда Србије, проф. др Весна Ракић-Водинелић, деканица Правног факултета Универзитета УНИОН, Омер Хаџиомеровић, судија Апелационог суда и Вито Монети, председник Међународног удружења судија и тужилаца.