a

Заштитник грађана жели јавно да изрази задовољство што је Влада Србије прихватила његову иницијативу и у последњој недељи децембра 2009. године ставила у промет посебну доплатну марку за ДЕЦУ УЛИЦЕ.

Све маркице су продате у рекордном року и остварен је приход од  6.667.680 динара. Новцем ће бити помогнут рад „Свратишта“ за децу улице у Београду у 2010 години. Поред тога из ових средстава ће се финансирати и сличне иницијативе у Новом Саду и Нишу, да би се и у овим градовима помогло деци препуштеној себи и искоришћавању.

 „У идеалном свету ни једно дете не би смело ни део свог детињства да проведе на улици, али до тог циља се долази корацима од којих ни један није ни премали, нити превелики. Пружање услуга и отварање могућности за децу улице, чак и када друштво није у могућности да сасвим реши њихов проблем, наша је обавеза. Та деца су обесправљена и понижена, а то се тиче и свакога од нас. Нико не може проћи улицом на којој су деца принуђена на просјачење или шетати се мостом испод кога спава неко дете, зажмурити на то и остати достојанствен“, истиче заштитник грађана Саша Јанковић овим поводом.

У реализацији  иницијативе Заштитник грађана је сарађивао са Министарством финансија и са Министарством рада и социјалне политике, које ће као надлежни државни орган контролисати утрошак новца и пратити остваривање програма рада за децу улице током 2010. године.

Иицијативом, коју је осмислила и спровела заменица Заштитника грађана за права детета Тамара Лукшић-Орландић, институција републичког омбудсмана је желела и да подсети и на 20. година од усвајања УН Конвенције о правима детета и  допринесе да се у јавности подигне свест о томе да су деца улице најугроженија групација деце у Србији, којој је потребна друштвена и институционална подршка.

Циљ иницијативе је и да допринесе даљој демаргинализацији и дестигматизацији ове деце и успостављању интегративног модела заштите, као и смањењу различитих животних ризика са којима се деца улице сусрећу, односно смањивању физичке и социјалне штете која је повезана са ризичним понашањем деце која су препуштена животу на улици.