a

Практично остваривање загарантованих људских права у свакодневном животу и ефикасне мере против оних који та права крше треба да буду приоритетни задатак  државних и других органа власти.

Велики број притужби Заштитнику грађана због изостанка делотворне заштите и остваривања социјалних права, права из радног односа, права на суђење у разумном року, права на мирно уживање имовине, права на поштовање достојанства од стране администрације и њен одговоран рад, као и тежина и природа пропуста у раду органа власти које Заштитник грађана свакодневно утврђује, не остављају простора да на Дан људских права будемо превише задовољни.

Још увек се недовољно остварују и штите права посебно осетљивих група – особа са инвалидитетом, деце, жена, припадника националних мањина – посебно Рома; особа лишених слободе, али избеглих и расељених, припадника сексуалних и верских мањина, па и странаца, а то често не изазива довољно пажње најшире јавности, све док не поприми драстичне размере.

Посебно брине растући број сиромашних и старих. Системи социјалне, пензијске и здравствене заштите посрћу под притиском потреба грађана.

Забрињавају нерешени и нови случајеви насиља и застрашивања над новинарима који истражују криминогене појаве попут насиља и корупције; и даље изостаје заштита за грађане који укажу на тешке неправилности и злоупотребе у својој средини. Политичка права још увек су под претњом бланко скупштинских оставки а медијске слободе под сенком рестриктивног закона.

Грађани на Косову и Метохији, посебно они неалбанске националности који живе у енклавама, таоци су текућих политичких процеса и суочавају се са изазовима непојмљивим у остатку данашње Европе.

 Истовремено, охрабрују знаци да се држава почиње бескомпромисније борити против насиља и мање толерисати кршење закона, посебно од стране својих представника и службеника. Враћа се, иако споро, пажња образовању, буди се и свест о значају здраве животне околине и других до скора потпуно занемарених права која су од виталног значаја за квалитет живота данас и у будућности.

Дан људских права Заштитник грађана Саша Јанковић, његове заменице Тамара Лукшић-Орланцић (права детета), Зорица Мршевић (родна равноправност и особе са инвалидитетом), заменици Горан Башић (националне мањине) и Милош Јанковић (особе лишене слободе), као и сарадници у Стручној служби провешће вршећи надзор и пружајући подршку квалитетнијем раду институција у којима бораве посебно осетљиви грађани под посебном заштитом институције Заштитника грађана.