a

Након што је у мају ове године Заштитник грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре посетио Окружни затвор у Новом Саду, Полицијску испоставу Ново Насеље и Полицијску испоставу за дежурство, интервенције и обезбеђење у саставу Полицијске управе у Новом Саду, упутио је овим органима Извештај о посети са препорукама.

Полицијска испостава Ново Насеље је поступила по препоруци и обезбедила посебну просторију намењену за чување привремено одузетих предмета, а прихватила је и препоруку да у даљем раду, полицијски службеници у случајевима када лице одбије да прими и/или потпише писано обавештење о правима, то и констатују на самом обавештењу.

Полицијска испостава за дежурство, интервенције и обезбеђење, обавестила је Заштитника грађана да ће убудуће у записнике о задржавању лица уносити податак о томе када је треће лице (члан породице или блиско лице) обавештено о чињеници лишења слободе, констатовати у записнику о задржавању податак о томе да су, на захтев лекара из безбедносних разлога, полицијски службеници присуствовали лекарском прегледу задржаног лица, као и податке о томе када су обишли задржано лице и напомене у вези са тим.

НПМ ће у даљем раду пратити реализацију препоруке упућене Министарству унутрашњих послова у погледу организовања обука о циљевима и техникама саслушања и обука о поступању према лицима са менталним сметњама за полицијске службенике ПУ Нови Сад, као и реализацију препоруке о потреби опремања, одговарајућом техничком опремом посебне просторије која ће бити обезбеђена за саслушање лица, имајући у виду да је у Министарству унутрашњих послова у току поступак јавних набавки „Радови на формирању просторија за обављање разговора и препознавање лица у полицијским станицама“.