a

Тим Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), који је предводила заменица заштитника грађана др Наташа Тањевић, обавио је 16. новембра 2020. године ненајављену посету седишту ПУ за град Београд, у циљу праћења поступања по препорукама Европског комитета за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања (ЦПТ).

Чланови тима су обишли просторије за задржавањe које су реновиране у складу са важећим стандардима и разговарали са једним лицем које се у тренутку посете налазило у просторији за задржавање. Руководство и полицијски службеници пружили су тиму НПМ информације о поступању према доведеним и задржаним грађанима. Остварен је увид у документацију о задржавању, извештаје о примени средстава принуде, предмете притужби грађана и извршен обилазак канцеларија криминалистичких инспектора у којима се обављају саслушања грађана.

Професионално поступање полицијских службеника током посете тима Заштитника грађана у обављању послова НПМ-а представља пример добре праксе у поступању, у складу са законом предвиђеном обавезом сарадње органа управе са Заштитником грађана