a

Тим Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), посетио је 29. октобра 2020. године Казнено – поправни завод у Пожаревцу-Забели. Током посете, пажња је била посвећена поступању завода у вези са присуством психоактивних супстанци и лечењу зависника.

Постојање психоактивних супстанци у затворима НПМ контролише и посматра са безбедносног, здравственог и третманског аспекта, а кључни налази из ове посете биће објављени у оквиру посебног тематског извештаја, након што се реализују планиране посете заводима.