a

Министарство унутрашњих послова обавестило је Заштитника грађана о поступању по препорукама упућеним у поступку контроле законитости и правилности рада Полицијске управе за град Београд, Полицијске станице Врачар, покренутом по сопственој иницијативи, у вези са догађајем од 15. априла 2020. године.

У одговору тог министарства наведено је да су полицијски службеници ПС Врачар кроз испраћаје смена упознати са препоруком Заштитника грађана и да ће у будућем раду поступати према лицима на начин који обезбеђује пуно поштовање права на неповредивост физичког и психичког интегритета и права на достојанство.

Према садржини извештаја о поступању по препорукама Заштитника грађана, у ПС Врачар предузете су активности како би се обезбедило да се у решењима о задржавању до 24 часа по Закону о прекршајима као почетак задржавања уноси моменат започињања примене полицијског овлашћења довођење, а свим задржаним лицима обавезно уручује писано обавештење о правима.

Такође, поступајући по препоруци, организована је обука из наставних области „Комисија за спровођење стандарда полицијског поступања у области превенције тортуре“ и „Полицијска овлашћења“, коју је преко е-учионице Министарства унутрашњих послова похађало 102 полицијска службеника. Настава ће бити реализована и у наредном периоду.

Дирекција полиције доставила је препоруку Заштитника грађана свим организационим јединицама.