a

alt

Институционализација положаја и заштите права особа са инвалидитетом у Србији је неопходна и подразумева услуге и других сервиса, као што су лекарска нега, туђа нега и помоћ, социјална заштита, истакла је заменица Заштитника грађана за родну равноправност и права особа са инвалидитетом др Зорица Мршевић на данашњој конференцији о забрани дискриминације особа са инвалидитетом и положају инвалидских организација у Београду, у организацији Центра за унапређење правних студија.

Заменица републичког омбудсмана је указала на неповољан положај установа социјалног старања и смештај особа са инвалидитетом, које се огледа у материјалног необезбеђеним условима живота, лошег руководства до непоштовања људских права. Ова искуства стицана су приликом редовних посета и контроле рада установа социјалног старања и смештаја особа са инвалидитетом од стране Заштитника грађана.

Грађани се омбудсману обраћају највише због немогућности остваривања права на туђу негу и помоћ, што повлачи читав низ проблема, као што су различити критеријуми при одлучивању комисије. Институција Заштитника грађана, на жалост, има овлашћења само да укаже на те неправилности, пропусте у раду органа управе, али не и да непосредно реши те проблеме. Заменица Заштитника грађана је, такође, нагласила проблем физичке неприступачности јавних зграда особама са инвалидитетом.