a

b_300_0_16777215_00_images_stories_legalizacija_003.jpeg           

Пропусти у раду органа управе постоје при спровођењу решења о рушењу нелегалних објеката, а ступањем на снагу новог Закона о планирању и изградњи од 11. септембра ове године и законски се одлаже обавеза за извршење тих решења, како би се грађанима, инвеститорима оставила могућност за подношења захтева за легализацију свог објекта. То умногоме отежава рад Стручне службе Заштитника грађана, с обзиром да се велики број притужби грађана односи на неспровођење поступака по решењима о рушењу нелегално изграђених објеката – констатовано је на јучерашњем састанку представника институције републичког, покрајинског и локалних омбудсмана са представницима Министарства животне средине и просторног планирања, који су били непосредно укључени у израду нацрта поменутог закона.

 Састанак је иницирао Заштитник грађана Републике Србије у циљу успостављања уједначене праксе  и правилне примене нових законских одредби од стране омбудсмана, као и да се постигне договор око будуће сарадње у примени новог закона. У том смислу дискусија је била фокусирана на тему легализације објеката, уз посебан осврт на постојећа решења о рушењу. Поред тога, постоји посебна потреба да се размотри тема регулисања имовинско–правних односа на грађевинском земљишту.

Како је заменик Заштитника грађана Милош Јанковић – који је задужен за област добре управе – истакао, основна тема овог састанка је разјашњење спорних питања, на која у својим притужбама указују многобројни грађани, а везана су за проблематику коју регулише поменути закон. Нови закон доводи до одређених недоумица, што посебно потенцира раширена изградња нелегалних објеката. „У протеклом периоду грађани су фактички охрабривани да врше нелегалну градњу, јер су без испуњавања прописаних услова и без грађевинске дозволе добијали кућне бројеве и прикључивали се на постојеће инфраструктурне мреже. То је код њих створило уверење да ће незаконита градња бити накнадно регулисана, што се заиста и догодило доношењем новог Закона“, указао је Јанковић.

Начелница за одељење добре управе у Стручној служби ЗГ Јабланка Табаш указала је на чињеницу да се велики број притужби грађана односи на неспровођење поступака по решењима о рушењу нелегално изграђених објеката. Изјашњења органа локалне самоуправе била су веома различита, од оправдања да немају довољно материјалних средстава за спровођење решења о рушењу, до у последње време честог образложења да се таква решења не извршавају јер се очекује доношење нових прописа.

Поводом новог Закона о планирању и изградњи, а у циљу правилне примене нових законских одредби, Заштитник грађана иницирао састанак са представницима Министарства животне средине и просторног планирања,покрајинског и општинских омбудсмана