a

alt

Тим Заштитника грађана за мониторинг установа у којима су смештена лица лишена слободе, који су предводили Милош Јанковић, заменик Заштитника грађана за права лица лишених слободе и др Зорица Мршевић, заменица Заштитника грађана за родну равноправност и права особа са инвалидитетом, у оквиру службене посете коју је организовала Мисија ОЕБС у Србији, од 11. до 13. новембра 2009.г. посетио је у Брну Омбудсмана Републике Чешке.

Разлог посете био је увид у поступање чешког Омбудсмана у функцији Националног превентивног механизма (НПМ) успостављеног ратификацијом Опционог протокола уз Конвенцију против тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни и поступака.

Током тродневне посете, говорило се о променама Закона о чешком Омбудсману, које су уследиле након успостављања ове институције као НПМ-а, као и о утицају тих промена на структуру и организацију канцеларије Омбудсмана. Посебну пажњу чешке колеге посветиле су преношењу искустава и изазова са којима су се сусретали приликом утврђивања методологије рада НПМ-а.

Делегација је у току боравка посетила две затворске установе, затворе у Брну и Куриму.