a

Током децембра 2019. године, Национални механизам за превенцију тортуре (НПМ) сачинио је два појединачна извештаја, а потом и збирни извештај са препорукама о надзору над принудним удаљењима странаца и доставио их Министарству унутрашњих послова (МУП).

У одговору органа стоји да ће МУП у сарадњи са Међународном организацијом за миграције (ИОМ) разлоге за смештај и поуку о правном леку убудуће преводити на више језика и уручивати странцима током смештаја. Како је у акту наведено, ова лица ће бити благовремено обавештена да им предстоји принудно удаљење и биће им омогућено да о томе обавесте трећу особу. Такође у Прихватилишту ће бити обезбеђени мобилни телефони за свакодневно коришћење.

МУП је успоставио сарадњу са Адвокатском комором Србије ради обезбеђивања правне помоћи странцима у поступку удаљења у коме се налазе, а у сарадњи са УНХЦР-ом организоваће и спровешће обуке за полицијске службенике у вези са забраном принудног удаљења у земље где странцима прети опасност од прогона или тортуре.