a

   b_300_0_16777215_00_images_stories_pb160013.jpeg

Заменик Заштитника грађана проф. др Горан Башић говорио је на отварању регионалног онлајн образовног програма Београдске отворене школе „Школа толеранције – етничке и верске заједнице у промоцији мањинских права”. Програми етничког и верског разумевања и образовању о различитим аспектима мултикултуралности су потребни како у нашем друштву, тако и у региону. Проблеми религиозности и етницитета којима се програм бави, поред универзалности имају и специфичан значај за индивидуалне идентитете грађана, али и за колективне заједнице којима припадају.