a

Заштитник грађана је данас донео Одлуку о избору удружења са којима ће у наредном периоду сарађивати у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ). Одлуком Заштитника грађана, сарадња ће се успоставити са удружењима: А11 – Иницијатива за економска и социјална права, Одбор за људска права Ваљево, Центар за интеграцију младих, Виктимолошко друштво Србије, Хелсиншки одбор за људска права у Србији и Комитет правника за људска права.

Законом о ратификацији Опционог протокола уз Конвенцију против тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни и поступака одређено је да Заштитник грађана обавља послове НПМ и да у обављању тих послова сарађује са омбудсманима аутономних покрајина и удружењима чијим је статутом предвиђени циљ удруживања унапређење и заштита људских права и слобода. Поступак избора удружења спроведен је по Јавном позиву који је објављен на интернет страници Заштитника грађана 4. јуна 2020. године.

Attachments:
Download this file (Odluka JP.pdf)Одлука

panel flajer