a

alt        

Заштитник грађана је организовао стручни скуп о проблемима службене употребе језика националних мањина у Србији.

На скупу су поред заменика Заштитника грађана проф. др. Горана Башића учествовали и проф. др. Ранко Бугарски, члан Комитета стручњака Савета Еевропе за надзор над применом Европске повеље о регионалним или мањинским језицима, др. Биљана Сикимић, др. Јелена Филиповић, др. Рајко Ђурић и проф. др. Љубица Ђорђевић. Разговор је вођен у вези са правним социолингвистичким проблемима заштите и употребе језика националних мањина.