a

Тематски извештај - Примена принципа ЦПТ о поступању према лицима лишеним слободе за време пандемије корона вируса, Национални механизам за превенцију тортуре сачинио је на основу више посета местима лишења слободе које су обављене у периоду од 23. марта до 30. априла 2020. године (ОЗ Београд, КПЗ Београд, КПЗ Београд – Падинска Скела, КПЗ Сремска Митровица, као и Прихватилиште за странце у Падинској скели).

Током посета наведеним установама, тим НПМ је непосредно проверавао поступање по принципима ЦПТ, који се између осталог односе на заштиту здравља и безбедности свих лица лишених слободе, на обавезу држава и установа у којима се налазе лица лишена слободе да у потпуности примењују смернице Светске здравствене организације и националних здравствених установа, на обавезу надлежних власти да у установама лишења слободе ојачају расположивост особља које треба да добије сву професионалну подршку, заштиту здравља и безбедности потребну обуку и сл.

НПМ у свом извештају констатује да посећене установе у највећој мери спроводе ове и остале принципе ЦПТ који се односе на поступање према лицима лишеним слободе за време пандемије корона вируса, наводећи да је Управи за извршење кривичних санкција упућена препорука да предузме потребне мере како би у свим заводима за извршење кривичних санкција постојали услови да сва лица лишена слободе, у случају забране или ограничења посета због епидемије или других ванредних околности, могу да одржавају контакте са члановима породице и другим блиским лицима преко телефона, у вези чега је Управа предузела потребне мере.

Подсећамо да је због проглашења пандемије коронавируса, Европски комитет за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања (ЦПТ) 20. марта 2020. године издао саопштење о принципима који се односе на поступање према лицима лишеним слободе за време пандемије. НПМ је 27. марта 2020. године упутио дописе свим органима управе, у чијој су надлежности установе у којима се налазе или могу налазити лица лишена слободе, у којима је доставио наведене принципе ЦПТ и подсетио да је забрана мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања апсолутна и да заштитне мере које држава предузима у сузбијању COVID-19 никада не смеју резултирати ниједним обликом злостављања лица лишених слободе.