a

Заменик Заштитника грађана Милош Јанковић  са сарадницима  пристутвовао је  Конференцији  о успостављању партнерства за спречавање тортуре у Европи, која је одржана 5. и 6. новембра 2009.г. у  Стразбуру. Циљ конференције је био успостављање активне мреже Националних превентивних механизама (НПМ)  у борби против тортуре, као и установљавање и јачање партнерстава у циљу ефикасније превенције тортуре у Европи. Конференцију су организовали Савет Европе - Генерални директoрат за људска права и правне послове и Асоцијација за превенцију тортуре са седиштем у  Женеви.

Првог дана конференције  презентован је европски НПМ пројекат, његова сврха, методе рада и тим задужен за његову реализацију.  Констатована је потреба договора са НПМ држава учесница око радног програма за реализацију пројекта.  Посебна пажња посвећена је изради годишњих извештаја НПМ и размењена су искуства која се тичу структуре, садржине, језика и начина њиховог објављивања.

Заменик Заштитника грађана Милош Јанковић, је на скупу представио Превентивни механизам Заштитника грађана и његову Методологију рада,  као и  досадашња искуства и изазове у вези са радом овог тела.

Организатори су учесницима, као огледни радни материјал, доставили  Одлуку о оснивању и Методологију рада Превентивног механизма.

 Главна тема другог дана конференције била je успостављање сарадње различитих међународних тела на нивоу Уједињених Нација и Савета Европе, и то: Комитета УН против тортуре, Подкомитета УН за превенцију тортуре, Европског Комитета за спречавање тортуре , Специјалног известиоца за људска права УН и Комесара за људска права Савета Европе. Посебна пажња посвећена је промоцији размене информација, установљавању јединствених стандарда рада и обезбеђивању ефикасне примене препорука ових превентивних тела.