a

У сусрет изборној кампањи за предстојеће парламентарне, покрајинске и локалне изборе, заштитник грађана Зоран Пашалић апелује на све учеснике изборне трке, представнике политичких странака и покрета, као и све учеснике у јавном, политичком животу, да се у борби за гласове и остварење својих политичких циљева руководе принципима демократског сучељавања мишљења и не доприносе поделама и расту антагонизама у друштву. Сведоци смо, упозорава Пашалић, да цивилизована, демократска расправа и размена аргумената све чешће уступа место вербалним и физичким обрачунима све више и међу учесницима у јавном животу, који на тај начин промовишу насиље као легитиман вид политичке борбе. Имајући у виду да је политичка борба најинтензивнија током изборних кампања, апелујем на све политичке чиниоце, да буду свесни своје одговорности и бескомпромисно се придржавају принципа функционисања модерне демократске државе, каква Република Србија претендује да буде.

Овом приликом, још једном, подсећам на обавезу органа јавне власти, који организују изборни процес, да обезбеде законом предвиђене услове како би сви држављани Републике Србије у пуној мери остварили своја бирачка права.

Неопходно је нарочиту пажњу посветити обезбеђивању потребних услова за остваривање бирачких права особа са инвалидитетом, старијих и болесних, којима је због различитих физичких и информативно–комуникационих препрека често отежано или потпуно онемогућено да равноправно учествују у одлучивању и изразе своју политичку вољу. У циљу унапређења изборног процеса и ради његове пуне доступности особама са инвалидитетом, Заштитник грађана постао је члан Групе за консултације о инклузивном изборном процесу и правилима, како би кроз заједнички рад заинтересованих страна били израђени конкретни предлози за унапређења изборног процеса, укључујући и предстојеће изборе.

Заштитник грађана подсећа на обавезу употребе језика националних мањина при штампању изборног материјала у општинама где су језици националних мањина у службеној употреби, као и на обавезу заступљености представника националних мањина у органима за спровођење избора у национално мешовитим јединицама локалне самоуправе.

Неопходно је каже Пашалић, обезбедити услове да се изборни процес на законом предвиђен начин спроведе и у заводима за извршење кривичних санкција како би своје бирачко право остварила и лица лишена слободе.

Такође, подсећа Пашалић, држављани Републике Србије који живе ван граница земље нису увек били у могућности да остваре бирачко право, иако су, преко дипломатско-конзуларних представништава, благовремено поднели захтеве да се у јединствени бирачки списак упише податак да ће гласати у иностранству.

Институција Заштитника грађана са посебном пажњом наставиће да прати поступања свих органа који су укључени у спровођење предстојећих избора у циљу заштите изборних права грађана.