a

Заштитник грађана је из медија дошао до сазнања да Новосађанка, која има 93 године, непокретна и несвесна, затрпана смећем лежи у ходнику свог стана на Грбавици. Она није у стању да се стара о себи, а ни Центар за социјални рад града Новог Сада, ни Хитна помоћ нису предузели мере из своје надлежности како би се тој старијој суграђанки без породичног старања пружила хитна неопходна помоћ и заштита.

Након добијених сазнања, Заштитник грађана је 11. маја 2020. године затражио информације о свим околностима наведеног случаја и о предузетим мерама од Центра за социјални рад града Новог Сада, Завода за хитну медицинску помоћ града Новог Сада и Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова.