a

Заштитник грађана подржао је пред Народном скупштином и Владом Републике Србије две групе амандмана Посланичке групе мањина на предлоге закона о  одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији и о попису становништва

Заштитник грађана сматра да је усвајање амандмана Посланичке групе мањина на закон о ограничавању броја запослених у локалним администрацијама потребно како рационализација броја запослених, која је нужна и оправдана, не би негативно утицала на практично остваривање мањинских права у оним локалним самоуправама у којима су мањински језици у службеној употреби.

Амандман Мањина на предлог закона о попису становништва, према мишљењу заштитника грађана, омогућава припадницима националних мањина слободније и тачније исказивање своје националне припадности.

Заштитник грађана (омбудсман) става је да ће прихватање ових амандмана  допринети очувању језичког и културног идентитета и посебности и остваривању других мањинских права, али и интеграцији  припадника националних мањина у друштво.

Републички омбудсман дужан је, према Закону о Заштитнику грађана, да се посебно стара о заштити и унапређењу слобода и права припадника националних мањина али и особа са инвалидитетом, деце, грађанки и грађана у остваривању принципа родне равноправности, као и права особа лишених слободе.