a

Притужилац из Књажевца обратио се Заштитнику грађана у јулу 2019. године незадовољан поступањем Инспекције за заштиту животне средине Општинске управе општине Књажевац. Како је у својој притужби навео, инспекцији се обраћао због буке која је допирала из оближњег ресторана и настављала се упркос његовим пријавама, будући да, како је навео, поступајућа инспекција није предузимала све мере из своје надлежности.

Након што је Заштитник грађана покренуо поступак контроле законитости и правилности рада Инспекције за заштиту животне средине Општинске управе општине Књажевац, на чије се поступање подносилац притужио, инспектор за заштиту животне средине извршио је заједнички инспекцијски надзор са Полицијском станицом Књажевац и потом забранио извођење музичког програма у објекту док се оно не усклади са важећим прописима и прописаним условима. Притужилац је о томе обавестио Заштитника грађана и потврдио да је угоститељски објекат у међувремену прекинуо обављање делатности.

Имајући у виду да је орган отклонио пропуст у раду, Заштитник грађана је обуставио поступак, али је истовремено Општинској управи општине Књажевац, указао на потребу благовременог поступања по захтевима грађана.