a

Поводом погибије радника на градилишту у улици војводе Миленка бб (у близини некадашње америчке амбасаде), Заштитник грађана је, поступајући по сопственој иницијативи, а на основу информација добијених из средстава јавног информисања, покренуо поступак контроле законитости и правилности рада Инспектората за рад. Како су медији навели, радник је погинуо приликом пада са грађевинске скеле 15. фебурара 2020. године.

Потребно је да у што краћем року, не дужем од 15 дана, на основу чл. 21. и 29. Закона о Заштитнику грађана, доставите изјашњење о свим чињеницама и околностима које се односе на предметни случај, уз обавезно достављање информација о томе које мере су предузете поводом трагичне погибије радника, стоји у допису који је упућен Инспекторату за рад Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.