a

b_300_0_16777215_00_images_20200123_CSRTrstenik.jpegЗаменица заштитника грађана за права детета и родну равноправност Јелена Стојановић посетила је данас са сарадницима Центар за социјални рад у Трстенику. Ово је њена прва посета установи социјалне заштите, а са директором Драгојлом Минићем и са запосленима у центру је разговарала о условима рада, као и о степену остваривања права грађана у области социјалне заштите. Посебан акценат је стављен на остваривање права детета и заштиту жена од насиља.

Заменици заштитника грађана је у центру указано да се центри за социјални рад хронично суочавају са недовољним бројем стручних радника, чиме се угрожава пружање услуга социјалне и породичноправне заштите.

b_300_0_16777215_00_images_20200123_CSRTrstanik2.jpegСтојановић је истакла да Заштитник грађана од увођења економских мера штедње 2014. године непрестано указује да је ограничавање запошљавања у јавном сектору извршено линеарно, без претходне процене утицаја ограничења на грађане, нарочито оне у осетљивом положају. Она је посебно указала да је у новембру 2018. године упућен низ препорука органима власти, између осталог и Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Министарству финансија, управо због неадекватног броја стручних радника у центрима за социјални рад који онемогућава или значајно отежава спровођење стручних поступака у случајевима насиља над женама и насиља, злостављања и занемаривања деце.

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања обратило се, у складу са препорукама Заштитника грађана, захтевом за додатно запошљавање, али број запослених и даље је испод потребног. Законом о буџетском систему одржана је забрана запошљавања у јавном сектору и у 2020. години.

Потреба и спремност да чују мишљење запослених у Центру, отвореност за нове предлоге и идеје и искрене намере за унапређење међусобне сарадње су нешто што радује и враћа веру у тако важан орган какав је Заштитник грађана, стоји између осталог у писму директора Центра за социјални рад „Трстеник“ Драгојла Минића упућено заштитнику грађана Зорану Пашалићу након посете заменице заштитника грађана Јелене Стојановић.