a

Заштитник грађана у сарадњи са Министарством правде и Повереником за информације од јавног значаја и заштиту података о личности предложио је парламенту да из Предлога закона о тајности података избрише члан 40. којим се Заштитнику грађана и Поверенику онемогућава приступ одређеним тајним подацима када су им потребни за вршење контроле и других уставом и законом одређених послова.

Министарка правде Снежана Маловић потврдила је да ће, у име предлагача, пред Народном скупштином прихватити амандман омбудсмана који истовремено одражава и став Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, али и ставове домаће стручне јавности и стручњака Савета Европе.

Ограничења за омбудсмана и повереника која је предложила радна група за израду закона биће тим амандманом брисана после критичке стручне расправе које су организовале две организације цивилног друштва - Грађанске иницијативе и Центар за цивилно-војне односе и пошто је добијено мишљење стручњака Савета Европе.

Закон о тајности података који је на дневном реду текуће седнице Народне скупштине на јединствен начин уређује област одређивања, коришћења и спречавања злоупотребе тајних података.