a

Према наводима притужби и информацијама са којима је упознат Заштитник грађана, грађевински инспектор Градске општине Земун 31. јула 2018. године донео је решење којим се колективној стамбеној згради у улици Новоградска број 19 у Земуну забрањује коришћење објекта, јер су због насталих оштећења доведени у опасност живот и здравље људи, као и безбедност суседних објеката и околине.

Како је наведено у притужбама грађана који су се обратили Заштитнику грађана, до оштећења је дошло после интервенције надлежних на санацији квара на уличној водоводној мрежи. Истовремено, у притужбама се наводи да Град Београд није понудио решење за санацију објеката, и да нису предузете конкретне активности како би се стекли услови за безбедно коришћење објеката и повратак станара у њихове домове.