a

Мирно решавање сукоба не значи нужно тражење компромиса, односно половичних решења, већ је неопходно схватити да постоје и људи који другачије мисле, као и сагледавање ситуације из њиховог угла – указао је Заштитник грађана Саша Јанковић на данашњој конференцији посвећеној Међународном дану решавања сукоба, у Општини Нови Београд.

Говорећи о истутуцији Заштитника грађана Јанковић је подсетио да осим решавања притужби на рад органа управе и осим контролисања законитости рада државне администрације Затитник грађана посредује и у пружању добрих услуга:»Држава нема право да од грађана захтева да правду истерују на суду, јер је њена дужност да што брже и правичније оствари права грађана», нагласио је Саша Јанковић.

Поводом обележавања Међународног дана решавања сукоба -15. октобра- Конференцију је организовала Градска општина Нови Београд у партнерстству са Центром за алтернативно решавање сукоба и Партнерима за демократске промене Србија.

На Конференцији је представњен пројекат «Центар за превенцију и превазилажење сукоба у локалној заједници“, у оквиру кога је формирана служба за помоћ решавања сукоба  медијацијом. Служба је доступна свим градским институцијама на територији општине Нови Београд.