a

Поступајући по препорукама НПМ-а, Геронтолошки центар Крагујевац предузео је активности у циљу унапређења смештаја корисника и омогућивања њиховог несметаног функционисања. У току године Центар ће урадити пројектну документацију за санацију Објекта 3, укључујући и блок за појачани надзор, где су смештени дементни покретни корисници и затражити средства од надлежног министарства. У међувремену поправљени су плакари и неисправне браве. Постављено је, такође, обавештење о постојању видео надзора, а у циљу очувања приватности, из појединих соба уклоњене су камере за видео надзор.

Ради унапређења третманског рада, затражена је подршка од Завода за социјалну заштиту, а у циљу стварања безбедног и пријатног окружења, Дом ће примену рестриктивних поступака и мера вршити у складу са установљеним стандардима. Како би корисници имали приступ отвореном простору и свежем ваздуху, Дом је организовао и свакодневно извођене корисника.

НПМ је посетио Геронтолошки центар Крагујевац 26. фебруара 2019. године. О посети је састављен Извештај са препорукама за отклањање уочених недостатака.