a

Језичке политике и родно осетљив језик била је тема скупа одржаног у петак 9. октобра 2009. године на коме је учешће узела и заменица Заштитника грађана др Зорица Мршевић. Она је изложила људско-правни и друштвени аспект употребе језика уз навођење историјских примера као аргумената да се ту не ради ни о каквом језичком инциденту, доказујући да од формирања савременог српског језика постоји његова родно профилисана употреба која са своје стране нимало не нарушава његову аутентичност.

На скупу који је организовала Управа за родну равноправност Минисарства за рад и социјалну политику учествовали су универзитестки професори, лингвистички стручњаци као и представници медија и невладиних организација. Један од закључака је био да скепси у погледу значаја родно остељивог језика нема места јер је он важан део недискриминативног друштвеног амбијента и значајна компонента у развијању културе егалитарности полова.

Поменути скуп је део активности инициране од стране Заштитника грађана презентацијом родно-сензитовног језика у београдском Медија центру 17. јула ове године, чији је организатор, уз подршку ОЕБС-а, била институција Заштитник грађана.