a

После информације и видео снимка насиља над малолетним дететом од стране запослене, који су објављени у средствима јавног информисања, Заштитник грађана покренуо је поступак контроле рада Центра за заштиту одојчади, деце и омладине у Београду. Руководиоцу установе дат је рок од 15 дана да се изјасни о околностима у наведеном случају и да Заштитнику грађана достави тражену документацију.

По завршетку поступка, Заштитник грађана ће саопштити своја сазнања о утврђеним чињеницама и околностима у случају који је снажно узнемирио јавност и још једном указао на обавезу надлежних и друштва да се посвете заштити најмлађих и потпуном искорењивању свих облика насиља над њима, пре свега у установама које се баве збрињавањем и заштитом деце.