a

                                                   alt
Заменик Заштиника грађана Горан Башић наставио је са посетама мултиетничким срединама у Србији у којима разговара о унапређењу људских имањинских права са представницима локалних самоуправа, националним саветима националних мањина, државних органа који обављају послове у локалним самоуправама, невладиним организацијама и грађанима. У Новом Пазару, Пријепољу и Прибоју уочени су проблеми у вези са остваривањем права националних мањина и применом закона и прописа. Остваривање права националних мањина у овом делу Србије отежано је између осталог и због недовољно развјених капацитета и ресурса локалних самоуправа. Избор локалних омбудсмана и успостављање савета за међунационалне односе омогућило би бржи развој локалне демократије и ефикаснију заштиту људских и мањинских права.