a

Заштитник грађана је уз подршку Мисије ОЕБС у Србији, од 18. до 19. септембра 2009. године у Ковачици организовао други по реду тренинг запослених у стручној служби Заштитника грађана ради њиховог оспособљавања за рад у Превентивном механизму - функционалној групи Заштитника грађана за мониторинг поштовања права лица лишених слободе смештених у установама. Ту се ради о затворима, полицијским станицама, медицинским и социјалним установама, као и осталим сличним институцијама. Основни циљ тренинга je даље усаврешавање Превентивног механизма у области превенције тортуре и других сурових, нељудских и понижавајућих поступака и казни. 

alt

Руководиоци тренинга били су заменици Заштитника грађана: Милош Јанковић и др Зорица Мршевић, а у име Мисије ОЕБС-а у Србији Наташа Новаковић.

Посебна пажња на тренингу је усмерена на специфичности мањинских група, односно на сензабилизацију Превентивног механизма на ситуацију вишеструке дискриминације тих група. Ту се ради о  женама, старим особама, малолетним лицима, особама са инвалидитетом, болесницима, припадницима ЛГБТ популације, припадницима националних и религиозних мањина и млађим пунолетним лицима.

Предавања су одржали чланови Савета Заштитника грађана за права лица лишених слободе: др Иван Јанковић, адвокат и члан Комитета за превенцију тортуре (CPT), Владимир Јовић, извршни директор IAN, Наташа Новаковић, руководитељка јединице за реформу затвора у Мисији ОЕБС у Србији, чланице Савета Заштитника грађана за права детета Ивана Стевановић, директорка Центра за права детета и Невенка Жегарац, професорка Факултета политичких наука, мр Гаја Монтелатићи (Gaia Montelatici), консултанткиња за положај мањинских група у психијатријским установама, Драгана Ћирић, директорка Канцеларије  MDRI у Србији и Анка Гогић Митић, управница КПЗ за жене у Пожаревцу.