a

У Београду ће 20. септембра бити одржана Поворка поноса. Учесници тог скупа окупиће се да би јавно рекли да постоје људи другачије сексуалне орјентације од хетеросексуалне, да њихова различитост није претња нити опасност за било кога, али да их мржња појединаца угрожава.

То су једини наши суграђани чије се мирно јавно окупљање покушава спречити претњама насиљем, позивањем на патриотизам, васпитање или религију. Иако у Србији постоје групе у тежем положају од хомосексуалаца или лезбејки, ниједној од њих се на овакав начин, претњама, мржњом и заменом теза, не спречава остваривање једног од основних људских права - права на мирно окупљање, па и више од тога - право на живот, право на само постојање.

Управо због тога је питање Поворке поноса много дубље од безбедносног. Оно захтева јасно одређење Владе и свих носилаца власти према томе колико чврсто и искрено стоје иза вредности људских права која су гарантована Уставом и осталим прописима које су дужни да спроводе. У овом моменту, на жалост, још увек је непознаница да ли је власт у Србији довољно одлучна да, упркос неразумевању дела грађана који још увек мешају сексуалну оријентацију са моралом и системом вредности, омогући им видљивост групи својих грађана и спречи насиље над њима.

Заштитник грађана понавља да припадници ЛГБТ популације нису претња било чијој слободи, васпитању и систему вредности. Бити хомосексуалац је лично својство, а не модни крик; понајмање атак на патриотизам или религију.

Све и да је патриотизам услов за остваривање људских права, а није, нико никад није доказао да је међу хетеросексуалцима више патриота него међу хомосексуалцима. Медицина је рекла и да то није болест, поготово не заразна. Они и оне су одувек постојали, постоје и постојаће и нема нити једног разлога да живот проведу скривајући се.

Људска обавеза свих нас, а дужност државних органа, је да их заштитимо од насиља. Али то је најмање што се очекује и мора учинити. Уместо да расправљамо о било чијој сексуалној оријентацији, наша обавеза је да свим грађанима омогућимо да живе и свакодневно се осећају као равноправни грађани ове земље. То је обавеза не само према њима, већ и према нама самима, јер нико не може живети достојанствено док особа поред њега трпи неправду.

Због тога ће, а не због тога што подржава или оспорава било чију сексуалну оријентацију, и Заштитник грађана Републике Србије 20. септембра бити у Поворци равноправности, верујући да ће њено мирно и упешно одржавање допринети смањењу предрасуда и учвршћивању става у јавности о недозвољености и неприхватљивости дискриминације и насиља према било коме.