a

Поступајући по препорукама Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), упућеним у извештајима о посети центрима за азил у Тутину и Сјеници, Комесаријат за избеглице и миграције обавестио је Заштитника грађана да ће унапредити евиденције ванредних догађаја тако што ће се убудуће ванредни догађаји евидентирати у посебном регистру.

У циљу побољшања исхране миграната и обезбеђивање исправне воде за пиће у Центру за азил у Тутину, Комесаријат је у изјашњењу навео да се у сарадњи са партнерским организацијама, храна у Центру обезбеђује у складу са верским и културолошким потребама миграната, као и да нутриционисти предлажу састав јеловника. Јеловници су одобрени од Института за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут“, а релевантни органи контролишу редовно исправност и квалитет хране. Након посете НПМ, Завод за јавно здравља Нови Пазар обавио је хигијенско – санитарни надзор у Центру за азил у Тутину и упутио предлог мера.

Заштитик грађана је обављајући послове НПМ у циљу праћење поступања надлежних органа према мигрантима и тражиоцима азила у Републици Србији, обавио посете центрима за азил у Тутину и Сјеници 22. августа 2018. године. О посетама су сачињени извештаји са препорукама који су достављени посећеним центрима и Комесаријату за избеглице и миграције.