a

Након разговора са председником Јавнобележничке коморе Србије Србиславом Цвејићем и представницима градске управе, заштитник грађана Зоран Пашалић је изјавио да подржава заједничку иницијативу за измену Закона о промету непокретности.

Основ за доношење овакве одлуке је да у пуном обиму заштитимо права грађана на безбедност и мирно уживање имовине, а нелегалну градњу сузбијемо, прецизирао је заштитник грађана.

Пашалић је истакао да се сви закони који су на снази морају поштовати, што је случај са Законом о промету непокретности, међутим, то не искључује и могућност разматрања измена одређених одредби како би се избегле постојеће мањкавости и недоследности.

Очекујем да ће и у овој области усаглашавање и измена важећих прописа допринети већој правној сигурности грађана и убудуће онемогућити промет бесправних објеката, рекао је Пашалић.