a

alt

Заменица Заштитника грађана др Зорица Мршевић одржала је у петак 28. августа у Новом Саду радни састанак са Даницом Тодоров, заменицом Покрајинског омбудсмана за родну равноправност. Том приликом су специфицирани детаљи реализације заједничког пројекта обуке локалних омбудсмана о питањима родне равноправности и дискриминације жена у радним односима, финансираног од стране УНИФЕМ-а, који треба да почне у септембру.

Овом приликом је направљен нацрт програма обуке, одређени су предавачи али је утврђена и неопходност да кодекси професионалне етике запослених у локалним самоуправама садрже обавезно антидискриминативне одредбе којима би се између осталог гарантовала заштита и родне равноправности.

Пројекат обухвата 12 градова и општина у Србији, од којих је шест у Војводини. Као проблем је уочено да неке од поменутих општина и градова где постоје локални омбудсмани уопште немају општинске кодексе професионалне етике, тако да ће ту бити потребно не само усвојити амандмане којима се регулише питање родне равноправности већ предстоји дужа процедура конципирања и усвајања основих кодекса. У оба случаја узор ће бити Модел Кодекса професионалне етике функционера јавне власти Републике Србије Заштитника грађана.